+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Cenovnik usluga Psiho Centar MM

 

 1. Pregled psihijatra
  3.000 dinara
 2. Pregled neurologa
  3.000 dinara
 3. Komisijski psihijatrijski pregled
  6.000 dinara
 4. Psihoterapijska seansa
  3.600 dinara
 5. Psihološko savetovalište
  3.000 dinara
 6. Psihotest
  4.000 dinara
 7. Kućna poseta
  5.000 dinara
 8. Rano otkrivanje razloga neuspeha u učenju
  3.000 dinara
 9. Testiranje predškolskog i školskog deteta sa razvojnim smetnjama (procena edukativnih potencijala)
  1.500 dinara
 10. Procena nivoa usvojenosti veština i znanja deteta (čitanje, pisanje…) 1.500 dinara
 11. Pregled dečijeg psihijatra
  3.500 dinara
 12. Pregled dečijeg neurologa
  3.500 dinara
 13. Razvojno savetovalište – prvi pregled
  3.000 dinara
 14. Pisanje psihološkog nalaza i savetovanje roditelja
  3.000 dinara
 15. Test na rano identifikovanje disleksija i disgrafija
  3.000 dinara
 16. Trening dece – intervencija (45min+15min)
  3.000 dinara
 17. Trening roditelja (psiholozi, radionica)
  2.000 dinara
 18. Izrada individualnog plana (3h) intervencija
  4.000 dinara
 19. Dubinski intervju
  6.000 dinara
 20. Logoped – prvi pregled (logopedska obrada)
  2.500 dinara
 21. Logopedski tretman – dislalije 45 min
  1.500 dinara
 22. Logopedski tretman – disfazije
  30 min 1.500 dinara
 23. Logoped kontrolni pregled
  2.000 dinara
 24. Logopedski tretman – disleksije
  1.500 dinara
 25. Logopedski tretman – dispraksije
  1.500 dinara
 26. Logopedski tretman – mucanje 60 minuta
  3.000 dinara
 27. Logopedski tretman – afazije 60 minuta
  3.000 dinara
 28. Rehabilitacija govora gluve i nagluve dece 60 minuta
  1.800 dinara
 29. Habilitacija govora gluve i nagluve dece 60 minuta
  1.800 dinara
 30. Defektološki pregled i funkcionalna procena
  3.000 dinara
 31. Defektološki pregled i tifološka procena vida
  3.000 dinara
 32. Vizuelna stimulacija na ranom uzrastu
  3.000 dinara
 33. Defektološki tretmani – obuka na Brajevom pismu
  1.500 dinara
 34. Reedukacija psihomotorike
  2.000 dinara
 35. Defektološki tretman – TEACH metod
  1.500 dinara
 36. Defektološki tretman – ART terapija
  1.500 dinara

Gotovinom
Kreditnom karticom

Preko računa 
Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

  

Podelite prijateljima