+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Rad sa decom i adolescentima

Naše usluge su preventivne, psihodijagnostičke, psihoterapijske i edukativne prirode.

Uloga našeg tima ogleda se u praćenju razvoja dece, prepoznavanju i identifikovanju eventualnih razvojnih odstupanja, čime se omogućava pravovremena dijagnostika i prikladna rana intervencija, u periodu kada ona daje najbolje efekte.

Edukativni aspekt našeg rada ogleda se u savetodavnom radu sa roditeljima, radionicama i treninzima za roditelje, na taj način pružamo intenzivnu podršku roditeljima.

 • Specijalistički psihijatrijski pregled dece i adolescenata
 • Razvojno praćenje dece
 • Neurološki pregled dece
 • Savetovalište za mlade
 • Prevencija i rano otkrivanje psihoza
 • Savetovanje osoba sa problemima polnog i rodnog identiteta
 • Psihološko testiranje
 • Profesionalna orijentacija
 • Logopedski tretmani i stimulacija govorno-jezičkog razvoja
 • Defektološki tretmani
 • Psihološka priprema za prvi razred osnovne škole
 • Savetodavni rad sa roditeljima

Gotovinom
Kreditnom karticom

Preko računa 
Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

  

Podelite prijateljima