+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Dr Gordana Jovanović

dečiji neurolog, neuropsihijatar primarijus

Tokom celokupnog svog profesionalnog rada, bavila se dijagnostikom i lečenjem neuropsihijatrijskih poremećaja dečjeg i adolscentnog doba.

U Kliničkom centu Niš radila je od 1992. god. na Odeljenju dečje neurologije  Klinike za dečje interne bolesti. Usavršavala se kroz izradu naučnih radova koji su tematski vezani za oblast dečje psihijatrije i razvojne neurologije, te od 2014. god. dobija zvanje primarijusa.

Stekla je bogato kliničko iskustvo u radu sa neurološkom patologijom u dečjem uzrastu, prepoznavanje i rane intervencije kod neurorizične populacije odojčadi i dece, poremećaja razvoja, dijagnostika i tretman kriza savesti, stanja nakon kraniocerebranih povreda, neoplazmi nervnog sistema.

Doktorka Gordana poseduje veliko iskustvo u oblasti dečije neuropsihijatrije. Dijagnostika i terapija neuroloških bolesti kod dece zahteva:

  • znanje,
  • stručnost,
  • strpljenje i pažnju.

Pregled je usmeren na ispitivanje funkcije mozga, kičmene moždine, perifernih nerava i ponašanje deteta.

Podelite prijateljima