+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Jelena Petković

dečiji psiholog

Diplomirani psiholog, trenutno na master studijama iz oblasti kliničke psihologije.

Lična i profesionalna interesovanja od završetka studija usmerena su ka oblasti razvojne psihologije i rane intervencije.

Angažovana na programima UNICEFA, “Kreiranje uslova za razvoj sveobuhvatnog sistema Rane intervencije kod dece na ranom uzrastu u Srbiji” i „Trening veština staratelja u porodicama sa decom sa razvojnim kašnjenjima i poremećajima“ (Caregiver Skills Training – CST). Od 2017. se usko specijalizuje za pružanje podrške i intervencije porodicama i deci koja imaju poremećaj iz spektra autizma. Osnovni pristup koji zastupa je koncept intervencije koji stavlja roditelja u centar pažnje.

Višegodišnje iskustvo u osnaživanju roditelja da iskoriste svoje pune potencijale i pune potencijale svoje dece u kreiranju zdravog porodičnog okruženja.

Gotovinom
Kreditnom karticom

Preko računa 
Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

  

Podelite prijateljima