+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Anita Miladinović

dipl. defektolog tiflolog

Član je tima za razvojno praćenje.

Njen zadatak je da na osnovu tiflološke dijagnostike i procene primeni programe rane stimulacije vizuelnih funkcija i pomogne slepoj i slabovidoj deci da se na što bezbolniji način orilagode i uspešno savladaju prepreke  svakodnevnog života u uslovima slabovidosti ili potpunog gubitka vida.

Jedan od načina za savladavanje prepreka u svakodnevnici kod slepe dece i odraslih je i obuka za upotrebu Brajevog pisma, koju defektolog Anita Miladinović primenjuje.

Gotovinom
Kreditnom karticom

Preko računa 
Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

  

Podelite prijateljima