+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Milena Mešterović

dipl. defektolog surdopedagog – logoped

Diplomirala 2009 na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na katedri za surdologiju.

Naučno praktične radove izlagala na brojnim konferencijama u zemlji i regionu, posebno ističe projekte sa Slovenijom finansirane od strane EU.

Od 2011 zaposlena u Spec. školi sa domom učenika Bubanj gde radi sa gluvom i nagluvom decom, decom autističnog spektra, decom sa Daunovim sindromom.

Privatnom praksom aktivno se bavi od 2014. godine.

Edukacije: Montesori, Floortime nivo 2, ADHD, NTC sistem učenja.
2019 stekla zvanje logoped položivši razliku u ispitima.
2019/2020 završila CCPT na italijanskom jeziku na Ina Play therapy u Laganu u Švajcarskoj kod Cassini Isabelle.

Bavi se patologijom sluha i govora i play terapijom -Child Centered Play Therapy.

Gotovinom
Kreditnom karticom

Preko računa 
Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

  

Podelite prijateljima