+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Mi smo tim specijalističke ordinacije iz oblasti neuropsihijatrije sa dugogodišnjim kliničkim iskustvom u radu sa osobama sa psihološkim i neurološkim problemima.

Pored psihijatara (za decu i odrasle), neuropsihijatra i neurologa (za decu i odrasle) naš tim upotpunjuju pedijatri za razvojno praćenje dece, neurofiziolozi, psiholozi, logopedi, defektolozi. 

Cilj nam je da klijentima pomognemo, pružimo podršku u prevazilaženju teških životnih okolnosti.

Primenjujemo različite psihoterapijske modalitete koje kombinujemo sa farmakoterapijom u cilju lečenja, ali i prevencije razvoja težih oblika psihičkih smetnji.

Psiho Centar O nama

Kod lakših problema ponekad je dovoljno nekoliko razgovora, bez potrebe davanja lekova.

Kod težih problema potrebno je duže vreme da bi se uz pomoć lekova, redovnih kontrola i psihoterapije, ponovo uspostavilo stanje psihičke ravnoteže.

Pružamo preventivne, dijagnostičke (EEG, psihotest) i terapijske usluge klijentima u vidu individualnog i grupnog psihoterapijskog i savetodavnog rada uz primenu farmakoterapije.

Populacije sa kojima radimo su deca, adolescenti, odrasli, seniori i sve stigmatizovane i marginalizovane grupe.

Bavimo se razvojnim praćenjem dece, dijagnostikom i različitim terapijskim modalitetima raspoloživi su za decu sa problemima iz autističnog spectra, deci sa problemima pažnje i hiperaktivnosti (ADHD), usporenog govornog- jezičkog i psihomotornog razvoja,deci koja imaju poteškoće u izgovaranju glasova, tikove ili mucanje.

Omogućavamo i podršku kod poteškoća u učenju i savladavanju školskih veština, disleksije, disgrafije , kao i prevenciju školskog neuspeha, psihološke pripreme pre upisa u osnovnu školu…

Gotovinom
Kreditnom karticom

Preko računa 
Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

  

Podelite prijateljima