+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Psihoterapija je način lečenja određenih smetnji, stanja, poremećaja ili bolesti koje su izazvane psihološkim razlozima, a ima za cilj otklanjanje ili smanjenje tegoba, trpljenja i patnje, rasterećenje od unutrašnje napetosti, suzbijanje straha, osećanja krivice, suzbijanje agresivnosti, uspostavljanje adekvatnijih i funkcionalnijih mehanizama suočavanja sa stresom savremenog življenja kao i razvoj ličnosti u svim njenim performansama.

Psihoterapija pomaže u savlađivanju različitih životnih prepreka i pronalaženju uspešnih načina za rešavanje različitih životnih situacija usvajanjem zdravih mehanizama odbrane.

Postoji više vrsta psihoterapije i svaka ima drugačiji pristup. Koji pristup će psihoterapeut primeniti zavisi od problema koji pacijent ima.

Seansa sa psihoterapeutom traje u proseku od 45 minuta do 1 sata.

Psihoterapija se sprovodi sa jasno definisanim ciljevima i kod osoba koje ispunjavaju nekoliko osnovnih uslova: da imaju smetnje u čijoj su pozadini psihološki uzroci, da su svesne da im je potrebna stručna pomoć, da su motivisane da ovim putem ublaže ili otklone svoje tegobe i patnje, i da žele i mogu da na iskren, istinit i otvoren način govore o sebi i svojim problemima.

Koje psihoterapije sprovodimo
– Kognitivno bihejvioralna psihoterapija
– Psihoanalitička psihoterapija
– Psihoanaliza grupna
– Analitička psihoterapija (grupna analiza) partnerska, bračna i porodična psihoterapija
– Psihoanalitičko savetovanje dečija i adolescentna psihoterapija
– Savetovanje roditelja

Gotovinom
Kreditnom karticom

Preko računa 
Posredstvom Ugovora sa osiguravajućim kućama

  

Podelite prijateljima