+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Mucanje (balbuties) jeste poremećaj fluentnosti govora,koji onemogućava normalan tok govora.

Reč je o kompleksnom poremećaju koji pored govorne disfluentnosti može uključivati različite emocionalne i poremećaje u ponašanju. Često uključuje i razlučita negativna osećanja, strah od spontanog govora, javnih nastupa, osećaj krivice, nizak stepen samopouzdanja i osećanje manje vrednosti.

Kod jednog broja dece prisutan je period normalne disfluentnosti između 2 i 5 godine života.

Koji su uzroci mucanja?

Ne zna se sa sigurnošću koji su uzroci mucanja. Različiti faktori ili kombinacija istih kod različitih ljudi mogu izazvati mucanje.

Kada se obratiti logopedu?

-kada  se dete bori sa svojim govorom
-kada teško izkazuje svoje mišljenje
-kada postoji porodična predispozicija
-kada je dete jako uznemireno zbog svog govora

Kako lečimo mucanje?

Postoji nekoliko metoda i tehnika koje se primenjuju u lečenju mucanja kod dece.

U našem centru primenjuje se pre svega Frejzerova metoda kao Švarcova metoda pasivnog izdaha i izvorna metoda prof.dr Cvetka Brajovića

 

Milena Mesterovic

Autor: Milena Mešterović 
dipl. defektolog surdopedagog – logoped

Diplomirala 2009 na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju na katedri za surdologiju.
Naučno praktične radove izlagala na brojnim konferencijama u zemlji i regionu, posebno ističe projekte sa Slovenijom finansirane od strane EU.
Od 2011 zaposlena u Spec. školi sa domom učenika Bubanj gde radi sa gluvom i nagluvom decom, decom autističnog spektra, decom sa Daunovim sindromom.
Privatnom praksom aktivno se bavi od 2014. godine.

Podelite prijateljima