+381 69 12 98 136; +381 18 276 943 psihocentarmm@gmail.com

Za razliku od odraslih, deca svoje emocije pokazuju otvoreno i ovo nam omogućava lakši uvid u njihov doživljaj različitih situacija.

Međutim, mnogi roditelji beže od razgovora sa decom o teškim i neugodnim emocijama, a s obzirom na to da deca nemaju razvijenu racionalno-analitičku stranu uma ona ne mogu samostalno analizirati ove osećaje i prihvatiti ih kao prirodne, već ih mogu klasifikovati kao loše i potiskivati ih u budućnosti, što može od njih stvoriti emocionalno nestabilnu ili zatvorenu odraslu osobu. Dete ne možemo naučiti šta treba da doživi i oseti u dodiru sa određenim stvarima, ali mu je potrebna naša pomoć da prepozna i izrazi emociju.
Deci je potrebna osoba koja je zainteresovana za ono što je u njima i koja će sa njima razgovarati i deliti prikladna iskustva, uz razumevanje za njihova osećanja i razmišljanja.
Neretko dete ima problem da se izrazi, a roditelj ili staratelj ne mogu uvek objektivno sagledavati situacije, te je potreban razgovor sa stručnim licem, koje će svojim fino usmerenim pitanjima izmamiti odgovore na to kako se dete oseća, jer stručno lice, kao neko ko nije član detetove porodice, može biti objektivno i nepristrasno, a i dete će se lakše otvoriti njemu, bez straha od kazne ili osude roditelja, tako možemo saznati u kom pravcu raditi sa detetom i omogućiti mu zdrav razvoj i dostizanje emocionalne zrelosti.
Podelite prijateljima